Medlemsskab af Stevns Valgmenighed

Du skal være hjerteligt velkommen i Stevns Valgmenighed! 

Ønsker du at blive medlem af Stevns Valgmenighed kan du henvende dig til vores præst Nikolai Wessel på tlf. 61166542 / niw@km.dk 

Når du har meldt dig ind i Stevns Valgmenighed kan du, såfremt du er medlem af Folkekirken, melde dig ud af Folkekirken i det sogn, hvor du bor. Du er selv ansvarlig for din udmeldelse af Folkekirken. I stedet for at betale kirkeskat til Folkekirken betaler du til Stevns Valgmenighed.

Som medlem af Stevns Valgmenighed skal du betale et ikke-fradragsberettiget medlemskontingent på kr. 100,00 pr. år. Medlemskab er gratis for børn under 18 år.

Derudover forventes det, at vores medlemmer over 25 år indgår en forpligtigelseserklæring om løbende betaling af bidrag til menigheden. Dette bidrag forventes at udgøre mindst 1,2 % af medlemmets skattepligtige indkomst 2 år tidligere i forhold til opkrævningsåret.

Bidraget opkræves 2 gange årligt. Til brug for beregning af bidraget, skal du give menighedens tilladelse til at se din skattepligtige indkomst, i din skattemappe. Tilladelsen skal gives digitalt på Skattestyrelsens hjemmeside. Betaling efter en gyldig forpligtigelseserklæring er fradragsberettiget i henhold til Ligningslovens § 12, stk. 3, og menighedens kasser sørger for indberetning til fradrag til Skattestyrelsen. 

Det er også muligt – både for vores medlemmer og for andre – at give fradragsberettigede gaver til menigheden efter reglerne i ligningslovens § 8A. Også ved modtagelse af sådanne gaver sørger menighedens kasser for indberetning til fradrag til Skattestyrelsen.

Er du døbt eller konfirmeret i Stevns Valgmenighed, er du automatisk medlem, medmindre du ikke har meldt dig ud efterfølgende. Ønsker du igen at blive medlem, henvender du dig til ovennævnte personer.

Eventuel udmeldelse skal ske skriftlig med 3 mdrs. varsel og sker pr. 31. december i udmeldelsesåret.

Det er en forudsætning for menighedens virke, at vi modtager bidrag og gaver fra medlemmerne udover betaling af medlemskontingent.