Stevns Valgmenigheds adresse:

Vandrigsvej 22, Gevnø, 4660 Storre Heddinge

kirkekontor: Thorsvænge 30, 4673 Rødvig, tlf. 23 82 22 08 / 23 98 64 12

E-mail: kontakt@stevns-valgmenighed.dk

 

Ansatte og bestyrelse

Valgmenighedspræst.
Valgmenigheden er pt. uden præst. Ved dødsfald eller andre handlinger kontakt venligst Kasser Hans Dalgaard. Tlf. 29 89 66 84

 

Graver

Judith Andreasen
Vandrigsvej 22, Gevnø
4660 St. Heddinge
Tlf. 56 50 82 08

 

Formand:

Susanne Villefrance Olsen

Bøgelundsvej 2
4660 Store Heddinge
Tlf. 20318072

 

Sekretær:

Anne Mette Weng Ellyton
Druelundsvej 45
4660 St. Heddinge
Tlf. 28575514 

Anne-Margrete Thygesen
"Rengegaard", Rødvigvej 20
4660 St. Heddinge
Tlf. 56503309

Solvej Karlshøj Christiansen
Armeniensvej 39
2300 København S

Kirkeværge:

Marie Louise Karlshøj Christiansen 
Slågårdsvej 22 
Tlf. 51549720

Kasserer

Hans Dalgaard
Storemarksvej 22
4673 Rødvig
Tlf. 29 89 66 84

 

94618563_10159564081639392_3107387750366576640_n