Stevns Valgmenigheds adresse:

Vandrigsvej 22, Gevnø, 4660 Storre Heddinge

kirkekontor: Thorsvænge 30, 4673 Rødvig, tlf. 23 82 22 08 / 23 98 64 12

E-mail: kontakt@stevns-valgmenighed.dk

 

Ansatte og bestyrelse

 

Valgmenighedspræst

Aksel Bording
Thorsvænge 30
4673 Rødvig Stevns
Tlf.: 23 82 22 08 / 23 98 64 12
E-mail: AK@km.dk

 

Graver

Judith Andreasen
Vandrigsvej 22, Gevnø
4660 St. Heddinge
Tlf. 56 50 82 08

 

Formand:

Hans Dalgaard
Storemarksvej 22
4673 Rødvig
Tlf. 29 89 66 84

 

Næstformand:

Susanne Villefrance Olsen
Bøgelundsvej 2
4660 Store Heddinge
Tlf. 56 50 80 72

 

Sekretær:

Anne Mette Weng Ellyton
Druelundsvej 45
4660 St. Heddinge
Tlf. 28575514 

 

Anne-Margrete Thygesen
"Rengegaard", Rødvigvej 20
4660 St. Heddinge
Tlf. 56503309

Solvej Karlshøj kristiansen

  

Kirkeværge:

Marie Louise Karlshøj Christiansen 
Slågårdsvej 22 
Tlf. 51549720

 

Kasserer

Peter P. Olsen
Tokkerupvej 7, 4640 Faxe
Tlf. 22 50 01 42
E-mail: kasserer@stevns-valgmenighed.dk