kirken

Stevns Valgmenighed

Stevns Valgmenighed er en Grundtvigsk, åben og fri menighed med en Luthersk-evangeligsk forkyndelse. Stevns Valgmenighed er som sognekirkerne en del af folkekirken, men træffer selv alle beslutninger. Menighedens fællesskab står centralt som det bærende fundament. Menigheden afholder selv alle udgifter. Vi har egen kirke, kirkegård, præstebolig og menighedssal.

Der afholdes gudstjenester godt halvdelen af årets almindelige søndage samtved alle højtider, og der afholdes dåb, konfirmation, bryllup og begravelser/bisættelser. Ud over kirkelige handlinger afholdes forskellige andre kulturelle og folkelige arrangementer. F. eks. musik, koncert og foredrag. Kirken og præstens embedshandlinger er undergivet det almindelige tilsyn of Provst og biskop.

Om medlemsskab

Som medlem af Stevns Valgmenighed er man automatisk medlem af folkekirken, men medlemskabet af den hjemmehørende sognekirke ophører. Som medlem har man stemmeret til generalforsamlingen, som er menighedens øverste myndighed, og man modtager kirkebladet to gange om året.

Alle er velkomne til valgmenighedens gudstjenester og møder, ligesom man også kan blive døbt, konfirmeret, viet og begravet uden medlemskab.

 

94618563_10159564081639392_3107387750366576640_n (1)