Næste gudstjeneste

mandag den 13. maj kl.19  ammen med stevnskoret

Pinsesøndag den 9.juni kl. 10.00

lørdag den 25. maj kl.9.00 Årsmøde i de grundtvigske fri- og valgmenigheder i Sdr. Næærå på fyn

 

 

vedrørende Medlemskontingnet

Det er nu blevet muligt, at man via Skats hjemmeside kan give kassereren bemyndigelse til at se ens skattepligtige indkomst - og kun den

 

Mindeord for Erling Nielsen

Mindeord for Leif Andersen

Mindeord for Axel Karlshøj-Jensen 

Mindeord for Kaj Weng Rasmussen 

Mindeord for Knud Hillerup